Studiebegeleiding

Studeren vraagt rust en regelmaat. Dit wordt verkregen door een evenwichtige dagindeling waarbij de studiemomenten worden afgewisseld met ontspanning. Tijdens deze studiemomenten wordt er een stimulerende en motiverende sfeer gecreëerd.
De internen van het lager onderwijs, 1ste, 2de en 3de jaar studeren in een studiezaal, de internen van de hogere jaren werken individueel op een studeer-slaapkamer. Zo leren we groeien naar een zelfstandige studiehouding.
Binnen de algemene studiebegeleiding staan enkele items centraal.
  • Regelmaat: de studietijdstippen zijn optimaal over de dag verspreid en opgedeeld in werk- en lesstudie.
  • Studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd om naar eigen mogelijkheden te werken.
  • Begeleiding: de opvoeder volgt de prestaties van zijn/haar internen op de voet door middel van een puntenkaart en/of studieschrift.
  • Voorbereiding examenperiode: weken vooraf worden de studieplanningen bijgestuurd in functie van de naderende examens.
Naast de algemene studiebegeleiding wordt er indien nodig individueel bijgestuurd. Wekelijkse herhalingen, extra inoefeningen en ontleding van de studiemethode komen dan aan bod.