Kostgeld


Kostgeld schooljaar 2018-2019
1ste trimester       
€ 1050
2de trimester      
€ 800
3de trimester      
€ 650
TOTAAL
€ 2.500

Het kostgeld wordt telkens bij het begin van het trimester betaald.
Andere regelingen (vb. maandelijkse betalingen) zijn mogelijk na afspraak.
Op het eind van elke trimester ontvangt u een afreke­ning van de eventuele extra onkosten (bv. gebruik schoolbus - apotheek of doktersonkosten - be­schadigin­gen - onkosten school­winkel - pianoles). Sport- en ontspan­ningsactiviteiten, excursies, film e.d. worden eveneens per trimester afgerekend.
Wie gebruik maakt van de zondagavondopvang betaalt hiervoor € 5 per keer.
We vragen u voor alle betalingen gebruik te maken van de daarvoor voorziene overschrijvings­formulieren met vermelding van de gestructureerde
mededeling.