Inschrijving

Inschrijven kan na een bezoek ter plaatse. Na een rondleiding en een gesprek met ouders en intern worden alle formaliteiten uit de doeken gedaan.
Bij de inschrij­ving voor een nieuw schooljaar vragen wij een voorschot van € 250.  Dit bedrag wordt verrekend in de eindafrekening voor het schooljaar waarvoor het werd betaald. 
Een inschrijving in het Montfortinternaat geldt steeds voor het ganse schooljaar. Bij vroegtijdig verlaten van het internaat wordt een afrekening gemaakt op basis van het aantal effectief ingeschreven dagen. Er wordt wel een verbrekingsvergoeding van € 250 aangerekend.