Ontspanning

Na een drukke schooldag en het studiewerk is er nood aan een welverdiende en degelijke ontspanning. Hiervoor kunnen we dagelijks gebruik maken van een moderne en uitgebreide accommodatie: recreatieruimten opgedeeld per leeftijd met tal van ontspanningsmogelijkheden, uitgebreide sportaccommodaties binnen & buiten, een visvijver, een uniek groen kader,…

In de loop van het schooljaar worden allerlei ontspanningsmo­gelijk­heden aangeboden en culturele activiteiten georganiseerd tijdens de gewone recreaties, op woensdagnamiddag of op andere dagen.

Hier volgt een onvolledige opsomming

 • Wekelijks kan er pianoles gevolgd worden en er is gelegenheid om te oefenen. 
 • Onder bepaalde voorwaarden kan er ook op andere muziekinstrumenten geoefend worden.
 • Een paar keer per jaar is er gelegenheid om naar een toneelstuk, een tentoonstelling,… te gaan.   
 • Geregeld wordt er een film vertoond, een film voor allen of een film voor de verschillende leefgroepen apart.
 • In de loop van het jaar is er een cultu­rele avond van en voor de leerlingen onder de leiding van leerkrachten en opvoeders.
 • Op sportvlak nemen we naast de scholencompetities op woensdagnamiddag ook wel eens deel aan een tornooi (basket,voetbal,volley). Geregeld zijn er trainingen voor deze spor­ten. Occasioneel zijn er ook tornooien voor badminton, tafelten­nis. Atletiek en de zaalsporten komen ook aan bod.  Elke dinsdagavond is er judo, op woens­dagna­middag  is er regelmatig zwemgelegen­heid.  Soms gaan we schaatsen in Heist-op-den-Berg.
 • Per trimester  is er een extra-uitstap op woensdagnamiddag.
 • Elk jaar wordt er een internatenhappening georganiseerd.
 • De internen kunnen ook aansluiten bij de K.S.A.-bond Rotselaar. De activiteiten vinden plaats op woensdagnamiddag onder de leiding van leerlingen van de hoogste klassen en opvoeders.  Zoektochten, bosspelen, pleinspelen, knutselen enz. staan dan op het programma.
 • De Natuurvrienden, Alcedo, organiseren hun exploratietochten meestal op woensdagnamiddag.  Bij gelegenheid  vertonen ze een natuurfilm of dia's .
 • De visclub van de leerlingen, Piscatores, is de schrik van de vissen op de vijver. De leden ervan houden zich aan hun eigen intern reglement. 

Op gemotiveerde schriftelijke vraag van de ouders kunnen de internen op een bepaald moment  het internaat verlaten.  Afhankelijk van het gedrag  van de intern kan de directie de vraag negatief beantwoorden.  Als een  intern misbruik maakt van deze toelating worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en kan elke verdere aanvraag tijdelijk of voor de rest van het schooljaar negatief beantwoord worden.

image-186755-Casino_avond-71.w640.jpg
image-186752-download_(16).w640.png
image-186753-download_(3).w640.png
image-186754-download_(2).png