Kostgeld schooljaar 2016-2017

 

1ste trimester       

1050

2de trimester      

750

3de trimester      

700

TOTAAL

2.500

 

Het kostgeld wordt telkens bij het begin van het trimester betaald.

Andere regelingen (vb. maandelijkse betalingen) zijn mogelijk na afspraak.

Op het eind van elke trimester ontvangt u een afreke­ning van de eventuele extra onkosten (bv. gebruik schoolbus - apotheek of doktersonkosten - be­schadigin­gen - onkosten school­winkel - pianoles). Sport- en ontspan­ningsactiviteiten, excursies, film e.d. worden eveneens per trimester afgerekend.

Wie gebruik maakt van de zondagavondopvang betaalt hiervoor €5 per keer.

We vragen u voor alle betalingen gebruik te maken van de daarvoor voorziene overschrijvings­formulieren met vermelding van de gestructureerde mededeling.

 

Montfortinternaat - Aarschotsesteenweg 39 - 3110 Rotselaar - Tel 016 35 91 30 - Fax 016 35 91 31

  Site Map